Kolejny odczyt Wszechnicy Bydgoskiej

Kontynuujemy odczyty Wszechnicy Bydgoskiej organizowane przez Sekcję Odczytowo-Historyczną Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Tym razem w czwartek, 27 kwietnia  o godz. 1700 w sali W. Łochowskiego przy ul. Jezuickiej 2. Marta Rajewska mówić będzie na temat: „Ewangelicy w Bydgoszczy”. Zapraszamy.