Ukazał się 9 numer „Dziennika Bydgoszczy”  wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Lektura wartościowa i godna polecenia.
Oczywiście, dominuje problematyka bydgoska. Zapowiadamy VII Koncerty Maryjne z Różą, które planowane są w dniach 3-31 maja br. w bydgoskiej katedrze a także kościołach mariackich naszego regionu. Liczba wykonawców będzie znacznie większa niż w  minionych latach. Zgłoszenia w siedzibie TMMB.
 Piszemy o   staraniach dotyczących  utworzenia Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy. Swoimi spostrzeżeniami dzieli się poseł Tomasz Latos wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia.  Duże zainteresowanie  wzbudził pomysł p. Waldemara Pasińskiego, by w naszym mieście  powstała Panorama bitwy pod Monte Cassino.  Bydgoski malarz Roman Puchowski, twórca m.in. Panoramy bitwy polsko-krzyżackiej pod Koronowem w 1410 roku. Artysta jest zdania, że   Panorama bitwy pod Monte Cassino  to konieczny hołd wdzięczności tym mieszkańcom Bydgoszczy i regionu, którzy polegli na dalekiej włoskiej ziemi. Chętnie zamieścimy inne głosy w tej sprawie.  Kontynuujemy też temat ratowania  dawnego kina „Pomorzanin” przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy. Kiedy zdawało się, że wszelka nadzieja umarła, p. Adam Gudell, prezes Zarządu  Moderator Inwestycje Sp. z o.o. chce przywrócić  dawny blask  tego kulturotwórczego miejsca  wrośniętego w tradycję Bydgoszczy.

Sekcja Odczytowo-Historyczna Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy zaprasza na wykład pt. „Oblicze konfesyjne współczesnej Bydgoszczy”, który wygłosi dr Stefan Pastuszewski. Wykład odbędzie się 23 lutego 2017 roku o godz. 17.00 w sali im. W. Łochowskiego przy ul. Jezuickiej 2.


Serdecznie zapraszamy.

Sekcja Odczytowo-Historyczna Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy pod kierownictwem dr. hab. Marka Romaniuka kontynuuje odczyty dotyczące historii miasta, zabytków  i wybitnych bydgoszczan. Kolejny wykład przypada  w czwartek, 30 marca o godz. 17.00  w sali Wojciecha Łochowskiego przy ul. Jezuickiej 2. Dr hab. Marek Romaniuk będzie mówił na temat: „Materiały dotyczące Wisły w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.” Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Trwają przygotowania do VII Koncertów Maryjnych z Różą w bydgoskiej Katedrze pw. Świętych Marcina i Mikołaja w 100 rocznicę Objawień w Fatimie.  Organizatorami są: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy we współpracy z Oddziałem Bydgoskim Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz Urzędem Miasta Bydgoszczy.  Koncertom towarzyszyć będą występy chóralne w kościołach mariackich w woj. kujawsko- pomorskim oraz prelekcje poświęcone kultowi Matki Bożej Pięknej Miłości, tradycjom śpiewaczym i kulturze muzycznej. 

Ukazał się nowy, 37 tom "Kroniki Bydgoskiej". Redakcja serdecznie zaprasza na prezentację nowej edycji czasopisma. Od 50 lat jest ono swoistym symbolem wydawcy, którym jest Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.

Doroczne spotkanie z autorami i czytelnikami, tym razem odbędzie się 7 lutego (wtorek) 2017 r. o godz. 18.00 w gościnnych progach Salonu Hoffman przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury, Plac Kościeleckich 6.

Serdecznie zapraszamy