VII Koncerty Maryjne z Różą

3-31 maja 2017 roku w bydgoskiej Katedrze i wielu świątyniach - Śpiew serca ku  czci Matki Bożej z Różą

Patronat honorowy:

(Odnośnik do artykułu o Koncercie na stronie Ruchu Stowarzysze ń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej (kliknij tutaj)

VII Koncerty Maryjne z Różą odbędą się w dniach 3-31 maja 2017 roku. Chóry, zespoły wokalne i muzyczne a także soliści wystąpią codziennie podczas Mszy Świętej w godzinach 18.00-18.30 oraz po jej zakończeniu w godzinach 18.30-19.00 w bydgoskiej Katedrze, najstarszej świątyni miasta zwanej Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości lub Matki Bożej z Różą. Koncerty odbędą się także innych polskich świątyniach mariackich. To wyjątkowa okazja do słuchania muzyki i pieśni sakralnych zwłaszcza Maryjnych w rekordowej obsadzie wykonawców sięgającej ponad tysiąca chórzystów, muzyków i solistów.

Koncerty organizuje Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, najstarsze stowarzyszenie tego typu na ziemiach polskich, które w tym roku obchodzi swoje 185-lecie a także Oddział bydgoski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Parafia Katedralna pw. Św. Marcina i Mikołaja oraz Urząd Miasta Bydgoszczy. Patronat honorowy objęło Narodowe Centrum Kultury, Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz ks. bp Jan Tyrawa ordynariusz Diecezji Bydgoskiej. 

Na inaugurację 3 maja o godz. 18.30 w bydgoskiej Katedrze wystąpi renomowany zespół Bydgoscy Soliści „ARTE CON BRIO”, który  zaśpiewa Hymn Koncertów Maryjnych z Różą do słów bydgoskiego poety Leszka Łęgowskiego z melodią Marcina Gumieli, kompozytora młodego pokolenia. Następnie zespół wykona utwory: J.S. Bacha, F. Chopina, G.G. Haendla, Fr. Schuberta, W.A. Mozarta i M.A. Charpentiera. 

Z koncertami wystąpią znamienite zespoły wyższych uczelni i szkół muzycznych Bydgoszczy, regionu i kraju. Wystarczy choćby wspomnieć o wielokrotnych laureatach konkursów, jak: Chórze Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy i Chórze Kameralnym Akademii Muzycznej – pod dyrekcją prof. Janusza Staneckiego, Chórze Akademickim Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pod dyr. dr. Benedykta Odyi, Chórze Akademickim Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich pod dyrekcją Agnieszki Sowy, Żeńskim Zespole Wokalnym „Sigma” Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy pod dyrekcją Magdaleny Filipskiej, Chórze Kameralnym „Akolada” pod dyrekcją dr. hab. Renaty Szerafin Wójtowicz. Bogaty program zaprezentują zespoły złożone z muzyków bydgoskich i krajowych instytucji muzycznych, znamienici soliści, jak: Jolanta Wagner (sopran) z Opery „Nova”, Anna Niemiec-Mościcka (sopran), współpracująca z Filharmonią Pomorską i Toruńską Orkiestrą Symfoniczną), Mariola Rybicka-Miccio (sopran liryczny) koncertująca we Włoszech i Niemczech, Beata Bobińska (sopran) laureatka wielu konkursów.

Bogactwo pieśni ku czci Matki Bożej z Różą zaprezentują Męski Zespół Chorałowy pod dyr. prof. Mariusza Kończala, Stowarzyszenie Akademia Muzyki Dawnej złożony z muzyków z całej Polski, upowszechniający na dawnych instrumentach stylistykę muzyczną XVII i XVIII wieku, Zespół Muzyki Dawnej „Concentus” pod dyrekcją Patrycji Cywińskiej z Pałacu Młodzieży, Zespół Pieśni Dawnej „FrescaVoce” pod dyrekcją Michaliny Spychalskiej z MDK nr 5, wiele chórów parafialnych i osiedlowych, np. „ExsultateDeo” pod dyrekcją doc. dr Romualda Rajsa z parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników, chór Mieszany „Dzwon” z Błonia, „Fordonia” z parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników, Schola Gregoriańska „VoxCordis” z parafii NSPJ i inne. Koncerty z Różą odbywać się będą równolegle w wielu polskich miastach.

Podczas finału 31 maja w bydgoskiej katedrze słynącej z cudownej akustyki zabrzmi muzyka w wykonaniu Blaszanego Kwintetu Dętego „TriumphalBrass Quintet” złożonego z najlepszych muzyków bydgoskich m.in. z Filharmonii Pomorskiej, Opery Nova i Orkiestry Wojskowej. Laureaci zostaną uhonorowani laurami z różą i dyplomami, a jubilaci pamiątkowymi paterami. 

Koncerty Maryjne z Różą” wyrosły z przedwojennych tradycji chóralnych w Bydgoszczy. Te pieśni, po powrocie Bydgoszczy do Macierzy właśnie podczas nabożeństw majowych, budziły nadzieję na odnowienie ducha polskości i wiary. Dziś koncertowy maraton jest ściśle powiązany z kultywowaniem tradycji śpiewu chóralnego. Dlatego w Domu Polskim przy ul. Grodzkiej 1 w Bydgoszczy wygłoszone zostaną odczyty m.in. „Maryja w muzyce” na temat kultu Matki Bożej, Róży Karmelu i antyfon Maryjnych oraz niezwykłych dziejów obrazu Matki Bożej z Różą w bydgoskiej Katedrze. Towarzyszy im przywrócony miastu dawny Hejnał Bydgoszczy odgrywany w maju z dzwonnicy Katedry. 

Jak przed wojną, Koncerty Maryjne z Różą pozostają wierne formule prezentacji dorobku chóralnego i muzycznego. Sięgają do popadającego w zapomnienie repertuaru dawnych kompozytorów, ale też po współczesne pieśni ku czci Maryi. Ogromnym walorem jest budzenie wrażeń religijnych i artystycznych oraz doskonalenie umiejętności warsztatowych szczególnie młodych wykonawców. Koncerty stają się płaszczyzną do podnoszenia na coraz wyższy poziom pieśni chóralnych i muzyki sakralnej, bo pospołu z wybitnymi artystami występują także zespoły amatorskie, popularyzujące kulturę muzyczną w małych miastach i osiedlach. Koncerty, dla szczytnego celu, jakim jest sztuka, integrują wiele ruchów: amatorskich zawodowych oraz różnych jednostek i instytucji. Uświadamiają też wszystkim pilną potrzebę propagowania śpiewu chóralnego i chórów, które niestety, znikają z ojczyźnianego krajobrazu. 

 Wstęp na Koncerty Maryjne z Różą jest bezpłatny. Słuchaczami mogą być, jak co roku, wszyscy, którzy miłują piękno śpiewu chóralnego, w tym liczni turyści, a zwłaszcza uzdolniona młodzież doskonaląca swoje umiejętności warsztatowe. Informacje o VII Koncertach Maryjnych z Różą będziemy sukcesywnie zamieszczać na stronie internetowej Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy – tmmb.pl, Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie – www.ruch stowarzyszeń regionalnych np. pl, Diecezji Bydgoskiej – www.diecezja. bydgoszcz.pl, Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Bydgoszczy –www.pzchio.bydgoszcz.pl

Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy pod dyrekcją prof. Janusza Staneckiego. Fot. Jerzy Nowicki