Ukazał się 9 numer „Dziennika Bydgoszczy”  wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Lektura wartościowa i godna polecenia.
Oczywiście, dominuje problematyka bydgoska. Zapowiadamy VII Koncerty Maryjne z Różą, które planowane są w dniach 3-31 maja br. w bydgoskiej katedrze a także kościołach mariackich naszego regionu. Liczba wykonawców będzie znacznie większa niż w  minionych latach. Zgłoszenia w siedzibie TMMB.
 Piszemy o   staraniach dotyczących  utworzenia Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy. Swoimi spostrzeżeniami dzieli się poseł Tomasz Latos wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia.  Duże zainteresowanie  wzbudził pomysł p. Waldemara Pasińskiego, by w naszym mieście  powstała Panorama bitwy pod Monte Cassino.  Bydgoski malarz Roman Puchowski, twórca m.in. Panoramy bitwy polsko-krzyżackiej pod Koronowem w 1410 roku. Artysta jest zdania, że   Panorama bitwy pod Monte Cassino  to konieczny hołd wdzięczności tym mieszkańcom Bydgoszczy i regionu, którzy polegli na dalekiej włoskiej ziemi. Chętnie zamieścimy inne głosy w tej sprawie.  Kontynuujemy też temat ratowania  dawnego kina „Pomorzanin” przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy. Kiedy zdawało się, że wszelka nadzieja umarła, p. Adam Gudell, prezes Zarządu  Moderator Inwestycje Sp. z o.o. chce przywrócić  dawny blask  tego kulturotwórczego miejsca  wrośniętego w tradycję Bydgoszczy.

Sekcja Odczytowo-Historyczna Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy pod kierownictwem dr. hab. Marka Romaniuka kontynuuje odczyty dotyczące historii miasta, zabytków  i wybitnych bydgoszczan. Kolejny wykład przypada  w czwartek, 30 marca o godz. 17.00  w sali Wojciecha Łochowskiego przy ul. Jezuickiej 2. Dr hab. Marek Romaniuk będzie mówił na temat: „Materiały dotyczące Wisły w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.” Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Trwają przygotowania do VII Koncertów Maryjnych z Różą w bydgoskiej Katedrze pw. Świętych Marcina i Mikołaja w 100 rocznicę Objawień w Fatimie.  Organizatorami są: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy we współpracy z Oddziałem Bydgoskim Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz Urzędem Miasta Bydgoszczy.  Koncertom towarzyszyć będą występy chóralne w kościołach mariackich w woj. kujawsko- pomorskim oraz prelekcje poświęcone kultowi Matki Bożej Pięknej Miłości, tradycjom śpiewaczym i kulturze muzycznej. 

Sekcja Odczytowo-Historyczna Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy zaprasza na wykład pt. „Oblicze konfesyjne współczesnej Bydgoszczy”, który wygłosi dr Stefan Pastuszewski. Wykład odbędzie się 23 lutego 2017 roku o godz. 17.00 w sali im. W. Łochowskiego przy ul. Jezuickiej 2.


Serdecznie zapraszamy.