W 2016 roku
zebraliśmy ponad 21 tysięcy złotych
XIX Kwesta na Ratowanie Najstarszych Bydgoskich Cmentarzy organizowana przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy przy wsparciu Rad Osiedli: Okole, Nowy Fordon i Szwederowo odbyła się w dniach 25 października - 1 listopada 2016 roku. I tak: 25 października w godzinach 10.00-15.00 na Starówce i w śródmieściu kwestowała młodzież Szkolnych Kół TMMB wraz z opiekunami, 27 października o godz.19.00 podczas koncertu w Filharmonii Pomorskiej - dziennikarki TVP 3 Bydgoszcz, 30 października w godzinach 9.00-16.00 na cmentarzu przy ul. Kossaka, 31 października na cmentarzach Starofarnym i Nowofarnym, 1 listopada na cmentarzu Starofarnym i przy ul. Wiślanej - bydgoszczanie i goście z całej Polski przybywający na groby bliskich.

Kwesta była nagłośniana przez wszystkie bez wyjątku miejscowe media, zwłaszcza przez TVP 3 Bydgoszcz i przyjęta przez bydgoszczan z ogromną życzliwością. Do uczestniczenia w zbiórce spontanicznie zgłaszało się wielu znanych mieszkańców naszego miasta. Pod honorowym patronatem Marka Gralika Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy kwestowała młodzież ze Szkolnych Kół TMMB. Pieniądze zbierali przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, organizacji i stowarzyszeń. Kwestowali znamienici goście: wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, parlamentarzyści: Tomasz Latos, Piotr Król, Michał Stasiński, Zbigniew Pawłowicz, Andrzej Kobiak, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, profesorowie: Helena Czakowska, Maciej Świątkowski, Władysław Sinkiewicz, Adam Podhorecki i wielu innych. W sumie ponad 360 osób.

W 2016 roku zebraliśmy ogółem 21.105, 31 zł.  Na cmentarzu Starofarnym  - 9.630,22 zł, (w tym do puszek Rady Osiedla Okole - 905,21 zł), na cmentarzu przy ul. Wiślanej - 3.241,43 zł, na cmentarzu Nowofarnym - 4.379,82  zł, na cmentarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Kossaka - 1.545,98 zł.  Młodzież Szkolnych Kół TMMB zebrała 1.440,40 zł. Podczas koncertu w Filharmonii Pomorskiej kwestowały dziennikarki TVP Bydgoszcz, które zebrały 867,46 zł. Pieniądze te w całości przeznaczone zostaną na naprawę wybranych grobowców cmentarza Starofarnego.  

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy dziękuje wszystkim współorganizatorom i wolontariuszom za pomoc w kweście, a mieszkańcom Bydgoszczy i wielu gościom za serdeczność i hojność

 

W samo południe
przed pomnikiem Henryka Sienkiewicza

15 listopada 2016 roku (we wtorek) w godzinach od 12.00-13.00, przed pomnikiem Henryka Sienkiewicza w parku im. Jana Kochanowskiego w Bydgoszczy odbędzie się uroczystość „W samo południe z Sienkiewiczem”. Celem jest upamiętnienie 100 rocznicy śmierci Henryka Sinkiewicza, a także 170 rocznicy urodzin wielkiego pisarza noblisty. To także włączenie się w nurt obchodów Roku Henryka Sienkiewicza. 

W programie m.in. prezentacja pisarza przez bohaterów jego powieści, parada postaci Sienkiewiczowskich (słynnych par i ich przyjaciół) z kart „Trylogii”, „Krzyżaków” i „Quo Vadis”, przypomnienie jak ważną rolę odgrywał i odgrywa w patriotycznej Bydgoszczy Henryk Sienkiewicz. Wszak tu 31 lipca 1927 roku odsłonięto pierwszy na ziemiach polskich pomnik pisarza, dłuta prof. Konstantego Laszczki z ASP w Krakowie, usunięty przez Niemców podczas okupacji Polski.  Po latach, 18 maja 1968 roku w parku im. J. Kochanowskiego stanął drugi istniejący po dziś dzień pomnik Henryka Sienkiewicza art. rzeźbiarza Stanisława Horno-Popławskiego. W Bydgoszczy pod patronatem autora „Potopu” we wrześniu 2014 odbył się X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej. Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem złożone zostaną kwiaty.

Organizatorzy: Szkolne Koło TMMB z Gimnazjum nr 56 im. Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy i TMMB zapraszają na uroczystość zainteresowanych Miłośników naszego miasta i wielbicieli wspaniałej spuścizny literackiej Henryka Sienkiewicza.

Sekcja Odczytowo-Historyczna Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy zaprasza na wykład pt. „Karmelici bydgoscy w świetle źródeł archeologicznych”, który wygłosi Wojciech Siwiak. Wykład odbędzie się 27 października br. o godz. 17 w salce TMMB przy ul. Jezuickiej 4.

Serdecznie zapraszamy!

Kwesta tuż, tuż…

  Dorocznym zwyczajem TMMB organizuje kwestę na ratowanie najstarszych bydgoskich nekropolii. Zgodę na przeprowadzenie zbiórki wyraziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tym roku na przełomie października  i listopada kwesta odbędzie się w następujących dniach:

·          25 października  (wtorek) 2016 roku w godzinach  10.00-15.00  na Starówce i w śródmieściu kwestuje młodzież ze Szkolnych Kół TMMB.

·          27 października (czwartek) 2016 roku o godz. 19.00  podczas koncertu w Filharmonii Pomorskiej kwestują dziennikarze TVP Bydgoszcz.

·           30 października  (niedziela) 2016 rok w godzinach 9-16.00  na cmentarzu  przy ul. Kossaka

·          31  października 2016 r. (poniedziałek) w godzinach  9-16.00  na cmentarzach Starofarnym i Nowofarnym

·          1 listopada 2016 roku (wtorek) Wszystkich Świętych w godzinach 9-16.00 na cmentarzach Starofarnym i Komunalnym przy ul. Wiślanej.

 

 Udział w kweście można zgłaszać w siedzibie TMMB.