Pojawiła się nowa koncepcja zabudowy ul. Mostowej w miejscu dawnej „Kaskady”. Jest ona, delikatnie mówiąc, dziwna i nie przystaje w żaden sposób do rzeczywistości.

O ile cieszy nas powrót do historycznych rozwiązań urbanistycznych w tym miejscu, czyli odtworzenia ul. Jatki, pierzei ul. Mostowej i północnej pierzei Starego Rynku przy jednoczesnym zniknięciu szpetnej „Kaskady” z krajobrazu bydgoskiej Starówki, o tyle koncepcja nowej zabudowy zaproponowana przez bardzo zasłużoną dla Bydgoszczy pracownię architektoniczną Włodzimierza Muchy i Andrzeja Bulandy budzi wątpliwości i zastrzeżenia.

Bardzo kontrowersyjny wydaje się pomysł gwałtownego zwężenia ulicy Mostowej o 9 m. Zgadzamy się w pełni z poglądem wyrażonym przez architekta miejskiego, Pana Roberta Łuckę, że ważną zasadą urbanistyczną jest wprowadzanie przechodniów wąską ulicą na szerokie place czy rynki. Jednak dziwaczne wydaje się gwałtowne zwężenie ulicy tylko w południowym fragmencie jej biegu. Czy nie należało całej ulicy Mostowej, dopiero co przecież przebudowanej, nadać dawnej linii zabudowy i stworzyć zeń historyczną, wąską uliczkę? Gwałtowne zwężenie ulicy w proponowanej koncepcji wygląda jak pospieszne i nieudolne naprawianie wcześniej popełnionych błędów. Niestety, w efekcie powstanie kolejny błąd, którego naprawić już się nie da. Porównanie projektowanej „wieży" przy ul. Mostowej do włoskiej kampanili jest tyleż efektowne, co nietrafione. W tradycji włoskiej architektury kampanila to budowla z reguły wolno stojąca (czego przykładem jest choćby słynna krzywa wieża w Pizie), a nie wciśnięta w gęstą zabudowę.

Czy nie lepiej, wobec takich zastrzeżeń, w których nie jesteśmy odosobnieni, pozostawić ul. Mostową w obecnej szerokości, do której zresztą bydgoszczanie już się przyzwyczaili i całą energię skupić na stworzeniu świetnego projektu budynku zastępującego Kaskadę? 

Dobiega końca kolejna kadencja Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Niebawem, bo 10 kwietnia o godz. 17.00 w auli Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy 37 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego Stowarzyszenia. Wszyscy członkowie zostali powiadomieni listownie o terminie i programie obrad. Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego znajduje się do wglądu w Biurze Zarządu TMMB. Będzie także dostępny w sekretariacie Walnego Zebrania.

      

     

Jesteśmy zaniepokojeni wysuwanymi przez pewne środowiska projektami zmierzającymi do osłabienia Ośrodka TVP w Bydgoszczy.  

W szczególności osłabienie kadrowe, finansowe oraz stworzenie specjalnego stanowiska ds. programowych, które z założenia miałaby piastować osoba spoza Bydgoszczy, ocenić należy jako próbę przejęcia kontroli nad treścią audycji emitowanych przez ten ośrodek TV. Wygląda więc na to, że mamy do czynienia z próbą podporządkowania sobie kolejnej bydgoskiej instytucji.  

Przypominamy, że sytuacja Bydgoskiego Ośrodka Telewizji Polskiej różni się znacząco od sytuacji podobnego ośrodka w województwie lubuskim. Otóż bydgoski ośrodek został powołany już wiele lat przed reformą administracyjną, na skutek pracy oraz przy wykorzystaniu funduszy pochodzących od mieszkańców naszego miasta. 

Przypomnijmy, że Toruń jest już siedzibą m.in. redakcji telewizji TVN i Polsat. Nawiasem mówiąc, nie zawsze obiektywnie lub w ogóle nie informujących o Bydgoszczy.Budowa dwumiasta oznacza współpracę oraz poszanowanie praw i osiągnięć drugiej strony. Próby wysuwania bezpodstawnych roszczeń, podyktowanych chęcią przypodobania się małym grupom, nie służą zgodnej współpracy i zrozumieniu potrzeb drugiej strony. 

Ponawianie tego typu żądań, dotyczących nie tylko telewizji, ale również innych instytucji nie wróży też zgodnej współpracy w przyszłości. Może natomiast stanowić źródło ostrych konfliktów w przyszłości. 

Apelujemy zatem do wszystkich, którym leży na sercu dobro Bydgoszcz o skuteczne przeciwstawienie się tego typu działaniom .