Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy reaktywowało organizowane przed wojną, w 1925 roku, przepiękne Koncerty Maryjne. Są one dowodem kultu Matki Bożej w bydgoskiej Katedrze – mianowanej Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości. Są także prezentacją dorobku śpiewaczego chórów i wokalistów, a także zespołów muzycznych z miasta i regionu kujawsko-pomorskiego. To w sumie ponad 20 zespołów i potężna pieśń w wykonaniu profesjonalnych, renomowanych wykonawców.

Poniżej plakat z programem Koncertów Maryjnych. (kilknij na grafikę aby powiększyć)

 

Koncerty Maryjne
 
Dzięki uprzejmości regionalnego oddziału Telewizji Polskiej S.A. mogą Państwo obejrzeć krótkie reportaże z tych wydarzeń. Poniżej zamieszczamy adresy internetowe.
 

W niedzielę koncert inauguracyjny w bydgoskiej katedrze.

Trzeci raz  Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy wespół z Parafią Katedralną pw. śś. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy oraz Oddziałem Bydgoskim  Polskiego Związku Chórów i Orkiestr organizuje w maju 2013 roku w bydgoskiej katedrze „Koncerty Maryjne z Różą”. 

Przegląd  pieśni religijnych i Maryjnych – będący prezentacją dorobku najlepszych chórów z regionu kujawsko-pomorskiego - zainauguruje w niedzielę 5 maja po Mszy Świętej, około  godz. 18.40 w bydgoskiej katedrze półgodzinny koncert połączonych chórów „Fordonia” pod dyr. Mariana Wiśniewskiego,  „Cantus Cordis” pod dyr. Janusza Sierszulskiego i  Zespołu Pieśni Dawnej „Fresca Voce” pod dyr. Michaliny  Spychalskiej. W poniedziałek, 6 maja, około godz. 18.40 koncert  Chóru Żeńskiego „Primo” z ZSO nr 1 w Bydgoszczy pod dyr. Moniki Wilkiewicz.  

Sobota pod znakiem wycieczki do:

* Oczyszczalni ścieków i termicznego przetwarzania odpadów w Fordonie

* Wycieczka do „Muny”, gdzie testowano rakiety V-1             

Przed nami kolejna wycieczka w cyklu „Bydgoszcz za zamkniętymi drzwiami”. Organizowana przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy wespół z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Spółka z o.o. w Bydgoszczy oraz Wydziałem Kultury i Współpracy z Zagranicą  Urzędu Miasta. Tym razem  zobaczymy rzeczy na co dzień niedostępne lub nawet pilnie strzeżone.           

Skorzystamy z ogromnej życzliwości Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Bydgoszczy, które umożliwią zwiedzenie swojej rozbudowanej i zmodernizowanej za środki unijne oczyszczalni ścieków  dla Bydgoszczy i okolicznych gmin zlokalizowanej w  rejonie  ul. Wyzwolenia w Fordonie. Będzie okazja do zapoznania się z nowoczesną technologią, która przekształca ścieki w krystaliczną wodę. Zobaczymy także nowoczesny zakład termicznego  przekształcania odpadów. W sumie ponad dwie godziny  zwiedzania pod fachowym okiem specjalistów.              

Udamy się też szlakiem  hitlerowskiej Luftamunitionsanstalt 1/II Bromberg nazywanej też  Luftmuna lub „Muna” na Osowej Górze. Znajdowała się tam ściśle tajna produkcja  amunicji  do pistoletów i karabinów. Ba, w 1944 roku próbowano tu  rakiety V-1. Pozostałościami są m.in. zakopane w ziemi  betonowe schrony i cmentarzysko testowanych pocisków. W 1945 roku wyposażenie fabryki zostało zdemontowane i wywiezione przez Rosjan. Prawdopodobnie  podczas zwiedzania pojawią się grupy rekonstrukcji historycznej w mundurach niemieckich i rosyjskich.           

Wycieczka odbędzie się w najbliższą sobotę, 6 listopada 2010 roku. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy w siedzibie TMMB przy ul. Jezuickiej 4, osobiście lub telefonicznie 52/322-51-96 w godzinach 9.00 do 15.00 do piątku włącznie.  

Pięknie dziękujemy wszystkim, którzy w ubr. podarowali Towarzystwu Miłośników Miasta Bydgoszczy 1,5 proc. od podatku należnego Urzędowi Skarbowemu. Działamy społecznie, więc środki te w całości przeznaczyliśmy na działalność statutową. Mamy tu na myśli m.in. organizację konkursów, imprez, wycieczek, ochronę dziedzictwa kulturowego miasta i wydawnictwa.<

Możecie Państwo wspomóc naszą bezinteresowną działalność także w tym roku.
Wystarczy w odpowiednich formularzach  PIT:  PIT -36 punkt „O”, PIT 36L punkt „N” pozycja 105-107, PIT 37 punkt „H” pozycja 124-126, PIT 38 punkt „G” pozycja 58-60 wpisać  Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy oraz nasz numer KRS: KRS 00000 85610.

Wypełniony i podpisany formularz dostarczamy do właściwego Urzędu Skarbowego osobiście lub listem poleconym   

Przekazanie nam 1,5 proc. od podatku nie ma żadnego wpływu na zwrot należnej Państwu nadpłaty, czy dopłatę podatku fiskusowi.