Kolejny rekord kwesty

w Bydgoszczy 

Dobiegła końca tegoroczna kwesta na ratowanie najstarszych bydgoskich nekropoli: cmentarza Starofarnego i Nowofarnego organizowana przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy przy życzliwym wsparciu i pomocy bydgoskich mediów, zwłaszcza Telewizji Bydgoszcz, „Gazety Pomorskiej”, „Expressu Bydgoskiego”, Polskiego Radia PiK, „Gazety Wyborczej” i „Bydgoskiego Portalu Internetowego”. To sprawiło, że kwesta odbiła się szerokim echem nie tylko w Bydgoszczy.

Towarzyszyło jej ogromne zainteresowanie, życzliwość i spontaniczne gesty ofiarności mieszkańców Bydgoszczy. Grosza nie szczędzili właściwie wszyscy odwiedzający groby najbliższych na cmentarzach Starofarnym i Nowofarnym. Często całymi rodzinami. Niektórzy wpłacali po kilkakroć, zdarzały się nawet datki sięgające kilkaset złotych, również w obcej walucie.

W następnym roku kwota z kwesty może być jeszcze większa. A jest to konieczne w związku z potrzebami niszczejących nagrobków i pomników na cmentarzach, które są przecież świadectwem naszej kultury minionych wieków i lat. Dla przykładu na cmentarzu Starofarnym są jeszcze poniszczone grobowce pozbawione tablic, bezimienne, zatarte. Trudno zrozumieć, dlaczego niektóre padły ofiarą bezmyślnej dewastacji na takim cenionym cmentarzu. 

W tegorocznej kweście uczestniczyło blisko 300 osób, w tym znani działacze społeczni, przedstawiciele świata kultury i nauki, dziennikarze, lekarze, politycy. Odstawili na bok swoje funkcje zawodowe i społeczne, kwestowali jako bydgoszczanie. Wielu nie czekając na zaproszenie zgłaszało swoją pomoc. Kolejny raz w bydgoskiej kweście uczestniczyła młodzież bydgoskich szkół podstawowych i średnich, zwłaszcza zgrupowana w Szkolnych Kołach Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy (w sumie 110 osób z opiekunami)   i była bardzo dumna zbierając w śródmieściu datki na ratowanie nekropolii. Życzliwym patronatem objęła tę akcję pani Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy.

Uwzględniając entuzjazm bydgoszczan padło kilka rekordów cząstkowych i ogólny kwesty. Dla przykładu dzięki pięknej zapowiedzi i plakatom w Filharmonii Pomorskiej uczestnicy także po koncercie ustawiali się w kolejkach do puszek gremialnie wrzucając do nich pieniądze.  A zebrana kwota wyniosła tu ponad 1.650 złotych. W sumie podczas kwesty obejmującej także pozostałe placówki kultury, cmentarze Starofarny, Nowofarny, przy ul. Wiślanej i ul. Kossaka zebrano kwotę ponad 21.500 zł   Tym samym został pobity rekord z 2010 roku, kiedy zebraliśmy  20.789 zł.

Pieniądze te za pośrednictwem służb konserwatorskich zostaną przekazane na ratowanie grobowca Władysława Paciorkiewicza, kaplicy rodziny Hennerów na cmentarzu Starofarnym  a przede wszystkim zabytkowej bramy cmentarza Nowofarnego. Jednocześnie TMMB wystąpi z inicjatywą realizacji kompleksowego plany zagospodarowania cmentarza Starofarnego.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować jeszcze raz bydgoskim dziennikarzom, którzy licznie i chętnie włączyli się nie tylko w promowanie kwesty, ale także zbiórkę i pomoc w jej organizacji. Pragniemy podziękować drukarni „Abedik” p. Henryka Balickiego  za bezinteresowny druk naklejek, plakatów i znaczków kwesty, drukarni „Rekpol” za błyskawiczne przygotowanie identyfikatorów  dla kwestujących, Sekcji Architektoniczno-Urbanistycznej TMMB zwłaszcza przewodniczącej dr Iwonie Jastrzębskiej-Puzowskiej z UKW, Bognie Derkowskiej-Kostkowskiej – zastępczyni przewodniczącej sekcji, Sekcji Organizacyjnej  w tym przewodniczącemu Janowi Stopplowi, niezmordowanemu współorganizatorowi Jędrzejowi Majchrzakowi, Beacie Hoffmann-Pohnke, Stanisławowi Krajewskiemu  a także  Sekcji Młodzieżowej TMMB. Ogromny wkład pracy w organizację kwesty wniosła także Jolanta Sowińska, kierowniczka biura Zarządu TMMB.

Dziękujemy również działaczom Rady Osiedla Nowy Fordon, a zwłaszcza przewodniczącemu Janowi Kwiatoniowi, przewodniczącemu Rady Osiedla Szwederowo Bogusławowi Dei, Rady Osiedla Górzyskowo Piotrowi Patynie i Witoldowi Schmidtowi z Rady Osiedla Okole za pomoc w kwestowaniu. 

Społeczny, całkowicie bezinteresowny wkład pracy wielu działaczy sprawił, że organizacja kwesty przez TMMB nie pociągnęła za sobą żadnych kosztów, a zebrane pieniądze w całości  zostały przeznaczone na   wyznaczone cele.

 

 

Konkurs

na hasło Bydgoszczy

 przedłużony 

Na początku października br. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy ogłosiło  Konkurs na Hasło Promocyjne Bydgoszczy. Jego celem było przesłanie na adres TMMB do końca października „celnego zwrotu, błyskotliwej sentencji czy wpadającego w ucho rymu promującego walory Bydgoszczy”.

Zainteresowanie konkursem przeszło nasze oczekiwania.  Swoje propozycje składała młodzież szkolna i akademicka, ba nawet maluchy z przedszkola. Ludzie różnych profesji i zawodów, literaci, artyści, dziennikarze. Często z odległych stron Polski. Z haseł emanuje duma  i umiłowanie naszej pięknej Bydgoszczy. 

W ostatnich dniach napłynęło do TMMB wiele próśb o przedłużenie terminu nadsyłania  propozycji na hasło promocyjne Bydgoszczy. Dziękując za miłe listy przychylamy się do tych próśb. Konkurs na Hasło Promocyjne Bydgoszczy zostaje przedłużony do końca listopada br., a jego ostateczne rozstrzygnięcie  nastąpi w dniu 15 grudnia. W załączeniu Regulamin konkursu z aneksem.

 

Kwesta na ratowanie bydgoskich cmentarzy

 

Dorocznym zwyczajem Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy  wespół z miejscowymi redakcjami, stowarzyszeniami  i instytucjami społecznymi organizuje kwestę na ratowanie najstarszych bydgoskich cmentarzy: Starofarnego i Nowofarnego. A oto tegoroczny harmonogram  zbiórek.

  W placówkach kultury:

·          24 października (czwartek) 2013 roku o godz. 19.00 w Teatrze Polskim  przy al. A. Mickiewicza  2 przed  i po spektaklu  „Ślub” Witolda Gombrowicza    w reżyserii Pawła Wodzińskiego.

·          29 października (wtorek) 2013 roku o godz. 19.00 w Operze Nova  przy ul. F. Focha 5 przed i podczas przerwy  w spektaklu „Rycerskość wieśniacza. Pajace” w reżyserii  A. Bubienia.

·          31 października (czwartek) 2013 roku o godz. 19.00 w Filharmonii Pomorskiej  przy ul. A. Szwalbego  6, przed i po spektaklu „Pamiętajmy....” (Requiem W.A. Mozarta).

Na ulicach Bydgoszczy:

·    25 października (piątek) w godzinach 10.00-15.00 z udziałem młodzieży ze Szkolnych  Kół  Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy – na  bydgoskiej starówce i w śródmieściu (ulice: Długa, Stary Rynek, pl. Teatralny, Gdańska, Dworcowa).

Na cmentarzach:

·          1 listopada (piątek) 2013 roku w godzinach 9.00-16.00  na cmentarzach:

-  Starofarnym  przy ul. Grunwaldzkiej  15 (wespół z Radą Osiedla Okole)

- Komunalnym przy ul. Wiślanej 20 w (w porozumieniu ze Społecznym Komitetem Rozwoju Fordonu).

·          2 listopada (sobota)  2013 roku w godzinach 9.00-16.00:

-  na cmentarzu  Nowofarnym przy ul. Artyleryjskiej 10 

-  na cmentarzu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przy ul. Kossaka (wespół z Radami Osiedli Szwederowo i Górzyskowo) w godzinach 9.00-16.00. 

 

 

 

Konkurs TMMB

Czekamy na wpadające w ucho

hasło Bydgoszczy

 

Bydgoszcz jest miastem przepięknie położonym, miastem zieleni, interesujących zabytków, nauki, muzyki, medycyny, tradycji oręża i wielu innych. Te walory wciąż jeszcze nie są w pełni wykorzystywane  dla  budowania wizerunku naszego miasta  w regionie, kraju i na świecie. Wizerunku, na który Bydgoszcz od dawna zasługuje.

Dlatego Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, najstarsze na ziemiach polskich stowarzyszenie tego typu, ogłasza Konkurs na Hasło Promocyjne Bydgoszczy.  Jego celem jest uzyskanie błyskotliwej sentencji,  celnego zwrotu czy wpadającego w ucho rymu promującego Bydgoszcz.

Hasło powinno promować najcenniejsze walory Bydgoszczy, by wspomnieć o:

a/ Królewskim mieście  założonym przez najwybitniejszego z polskich monarchów  Kazimierza III Wielkiego i chętnie odwiedzanym przez pozostałych władców.

b/ Mieście, które uwzględniając potencjał kulturalno-społeczny i gospodarczy, jest faktyczną stolicą  pięknych polskich Kujaw.

c/ Mieście, które od wieków oddycha muzyką, na co dzień żyje filharmonią, operą, Akademią Muzyczną im. F. Nowowiejskiego, szkołami artystycznymi, koncertami i chóralnym śpiewem.

d/ Mieście 11 wyższych uczelni, w tym trzech uniwersytetów.

e/ Znanym w całym kraju ośrodku medycznym, kuźni kadr służby zdrowia z uniwersyteckimi szpitalami, znakomitym Centrum Onkologii i X Wojskowym Szpitalem Klinicznym.

f/ Mieście, które jest znaczącym nie tylko w kraju ośrodkiem wojskowym z przebogatymi tradycjami oręża.

g/ Kanale Bydgoskim, najstarszym zabytku sztuki hydrotechnicznej w Polsce.

h/ Mieście nazywanym „Wenecją Kujaw” dzięki cudownemu  położeniu nad Brdą, Wisłą i Kanałem Bydgoskim.   

i/ Wszechobecnej zieleni, w tym przepięknym Leśnym Parku w Myślęcinku, za co Bydgoszcz otrzymała  tytuł „Miasta – Ogrodu”.

j/ Unikatowym pomniku przyrody i historii, jakim w samym sercu miasta jest Wyspa Młyńska, a z nią Wenecja Bydgoska.

k/ Mieście, które  jest polską stolicą wioślarstwa i kajakarstwa.

l/ Mieście znaczących imprez sportowych.

m/  Miniaturowej gotyckiej perełce jaką jest Katedra Bydgoska pw. śś. Marcina i Mikołaja – Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości zwanym też Sanktuarium Matki Bożej Bydgoskiej.

n/  Oryginalnej, pięknie zachowanej  architekturze z przełomu  XIX i XX wieku.   

o/ Unikatowym w kraju i za granicą  „Exploseum” – jedynym tego typu w Polsce zabytkiem  niemieckiej architektury przemysłowej z lat 1939-1944.

  p/ Można też przygotować hasła dotyczące innych  obiektów czy wydarzeń, z których Bydgoszcz słynie.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców miasta, w tym młodzieży szkolnej i akademickiej, literatów, twórców i działaczy kultury, dziennikarzy oraz pasjonatów bydgoskiej historii tej dawnej i tej najnowszej. Prace należy nadsyłać do końca października  2013 roku na adres: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 85-165 Bydgoszcz 37, skrytka pocztowa  17 z dopiskiem na kopercie „Konkurs na Hasło Promocyjne Bydgoszczy”. Szczegóły konkursu podajemy w regulaminie dołączonym do tej informacji. Komunikaty o Konkursie znajdują się także na stronach internetowych uczelni, szkół oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.